Mappning innebär att man justerar/optimerar ett motorstyrsystem för ett visst ändamål vilka kan vara ökad effekt, ökad hållbarhet och minskad bränsleförbrukning. Ytterligare driftsparametrar som går att optimera är körbarheten och kundspecifika anpassningar för exempelvis gata, drifting, dragrace, banracing eller annat.

Vi utför professionella mappningar av både original- och eftermarknadsstyrsystem och lägger stor vikt vid god körbarhet, med högsta effekt och hållbarhet. För att en mappning ska bli riktigt bra krävs ofta en kombination av både programmeringsarbeten (mappning) och små eller stora mekaniska uppgraderingar. Exempel på sådana kan vara kamaxelinställning, byte av tändstift, modifiering av bränslesystem, modifiering av laddtrycksstyrning, wastegate eller dumpventilsfunktion. Vår kombination av kunskaper inom både mappning och mekaniska arbeten har gjort oss kända för att även få mycket ”svåra” bilar att prestera riktigt bra.

När bör man mappa bilen?

Bilen bör mappas så fort man har utfört ombyggnationer av motorn och dess kringutrustning, som på något sätt förändrar förutsättningen för motorns styrsystem att ”kontrollera” motorn. En motor som körs omappad med fel inställningar för tändläge, bränsleblandning, laddtryck eller kamaxelinställning blir i bästa fall bara effektsvag, okörbar och får kort livslängd. I sämsta fall (vilket händer alltför ofta) går motorn snabbt sönder med stora reparationskostnader som följd. Detta gäller särskilt när man kommer upp i högre trimningsgrad, där marginalerna blir mindre.

Originalstyrsystem vi mappar:

 • BOSCH
 • DIGIFANT
 • DELFI
 • FORD
 • MOTOROLA
 • DENSO
 • JECS
 • MOTOROLA
 • SIEMENS
 • INTERNATIONAL
 • AC DELCO
 • HITACHI
 • MEMS
 • TOYOTA
 • MED FLERA

Eftermarknadsstyrsystem vi mappar:

 • AEM
 • AUTRONIC
 • HALTEC
 • LINK
 • VI-PEC
 • GEMS
 • LUMENATION
 • LENZ
 • NIRA
 • APEXI
 • MOTEC
 • EMS
 • WOLF
 • MICROTECH
 • EMERALD
 • OMEX
 • MBE
 • PECTEL
 • VEMS
 • MEGASQIURT
 • BOSCH
 • PRO EFI
 • EFITECHNOLOGY
 • FAST
 • BIGSTUFF
 • HONDATA

 

Saknas ditt styrsystem i listan?

Ingen fara, vi har bara listat de styrsystem som vi har mycket goda kunskaper om och ofta arbetar med. Det finns många styrsystem som påminner om varandra och i grund och botten så är de grundläggande funktionerna likadana. Har du programvaran och kabel/interface så kan vi oftast hjälpa till med en mappning. Ring oss för mer information.