Felsökning

Moderna diagnossystem och datorer för felsökning används i stor utsträckning för att fastställa fel på moderna bilar. Men att enbart förlita sig på dessa system och blint följa dess rekommendationer är ofta en dyr metod att reparera din bil på. Ändå arbetar många av de stora märkesbundna verkstäderna på det här sättet.

Lika illa är det med verkstäder som har goda mekaniska kunskaper men som saknar stödet från de moderna diagnossystemen och kunskaper om moderna bilar. På många av dagens bilar kan man inte ens byta bromsbelägg på ett korrekt sätt utan tillgång till modern diagnosutrustning.

Felsökning, på rätt sätt!

Våra snart 30 års erfarenheter av bilar och motorer har gett oss extremt goda kunskaper i hur en bil fungerar. Detta kombinerat med den senaste tekniken för diagnos och felsökning har gjort oss till en verkstad i absoluta framkant när det kommer till felsökning av moderna bilar. Att våra metoder fungerar ser vi dagligen bevis på, i form av glada och nöjda kunder.

Vanliga tecken på att det är dags för en felsökning:

  • Bilen drar mer bränsle än normalt.
  • Motorn är effektsvag.
  • Ojämn gång på motorn, orolig tomgång.
  • Missljud, konstig lukt eller rökutveckling.
  • Varningslampor som lyser.
  • För höga avgasvärden på besiktning.

Med en korrekt utförd felsökning säkerställer vi att rätt del byts eller repareras på din bil, utan onödiga och dyra gissningar på vad som är fel.

Välkommen till Turbo Center!