Utbytesturbo

I de fall ett nytt originalturboaggregat inte går att frambringa, eller där priset för en ny originalturbo är omotiverat högt erbjuder vi utbytesturbo. Det innebär ett professionellt renoverat turboaggregat i bytessystem där alla turbons delar är noggrant rengjorda och inspekterade, samtliga slitagedelar och roterande delar är ersatta med nya. Wastegate och membran för avlastningsventil återanvänds. Din slitna turbo tar vi i inbyte som en del av betalningen, vilket gör att vi kan hålla ett lägre pris på våra utbytesturbo.

Utbytesturbo passar dig som vill byta turbo själv och där bilens värde och livslängd kanske inte motiverar ett köp av en ny originalturbo.