Installationsguide

Tack för ditt köp av turbo från Turbo Center!

Om du läser denna installationsguide förmodar vi att du tänkt byta turbo själv. Guiden ger dig generella tips och råd som är bra att veta vid din turbomontering, men tänk på att vissa biltillverkare kan ha särskilda rekommendationer som är bra att följa.

 1. Se till att du har nödvändiga reservdelar i form av packningar, skruv och muttrar av rätt kvalitet och tillgång till de verktyg som behövs. Improvisationer med fel materialkvalitet eller verktyg kan ofta leda till komplikationer vid senare tillfälle.
 2. Innan du demonterar turbon kan det vara bra att ta en bild eller två, så blir det lättare att få alla slangar och rör på rätt plats vid turbomonteringen.
 3. Efter demonteringen av turboaggregatet kommer den så tråkiga men viktiga rengöringen. Rengör luftburk, slangen mellan luftburk och turbo, tryckrör och slangar mellan turbo och insug. Även intercoolern avgasrör/katalysator skall rengöras om turbons kompressorhjul/avgashjul har gått sönder eller släppt ifrån sig material (dessa bitar vill du inte få in i motorn). Oljetilloppsledningen är en känd bov då den är svår att rengöra invändigt på grund av koksad olja. Byt ut den vid minsta misstanke om att den inte är 100% ren. Tänk på att koksad olja inte löser sig i avfettning eller liknande medel. Var noggrann med rengöringen då turbon lätt tar skada även av mycket små föroreningar i olje- och luftsystemen.
 4. Kontrollera att motorns vevhusventillation fungerar tillfredsställande.
 5. Vid monteringen av turbon kan det vara bra att sätta en tuss papper i alla öppningar på turbon där det kan trilla in en mutter eller skruv. Glöm bara inte att ta ur tussarna innan slangar och andra komponenter ansluts. När du monterar oljetilloppsledningen rekommenderar vi att du fyller upp turbon med ren olja för att säkerställa att turbon snabbt får oljetryck vid uppstart. Fyller upp turbon gör du genom tilloppsanslutning i överkanten på turbons rotorenhet (där oljetilloppsledningen skruvas fast).
 6. Innan uppstart av motorn rekommenderar vi att alltid byta olja, oljefilter och luftfilter. Det är synd att skada turbon med gammal, smutsig olja eller oren luft. Fyll gärna på oljefiltret för att snabbt få oljetryck vid första uppstarten.
 7. Starta motorn och låt den gå på tomgång ett par minuter. Kontrollera samtidigt att inga läckage av olja, vatten, avgaser och luft förekommer. Se till att motorn når normal driftstemperatur innan  du stänger av.
 8. Efterkontrollera att oljenivå är korrekt, kylsystemet är urluftat och har rätt nivå. Nu är det dags för en provtur samt kontroll av laddningstryck.
 9. Klart!

Vi vill även passa på att ge några enkla tips som gör att din turbo och motor mår bra och får en lång livslängd.

 • Serva bilen efter biltillverkarens rekommendationer. Ren olja och luft är det viktigaste för en lång livsländ på din turbo. Även ett mellanbyte av olja och oljefilter på bilar med longlife service mår turbon och motorn bra av.
 • När du startar motorn rekommenderar vi lugn körning utan onödiga uppvarvningar tills motorn nått normal driftstemperatur.
 • För att kyla ner turbon så mycket som möjligt innan motorn stängs av rekommenderar vi att man kör lugnt utan onödiga gaspådrag de sista 10 minuterna. Detta minskar koksuppbyggnad i oljetilloppsledning och turbons lagerdel.
 • För att undvika skador på turbon rekommenderar vi original luftfilter som renar luften på ett utmärkt vis.

 

Det här var väl inte så svårt? Om du fortfarande känner dig osäker på att byta din turbo själv hjälper vi dig gärna. Vill du veta mer om vilka tjänster vi erbjuder, klicka på fliken bilverkstad i huvudmenyn.