Priser

Det är svårt att beräkna tidsåtgången på en mappning av motorstyrsystem då bilarnas olika konfigurationer och kundens önskemål avgör. Andra parametrar som spelar roll är om det skall mappas specialfunktioner som till exempel launch och responssystem, växlingsfunktioner eller antilsladd.

Väljer du att köpa dina trimningsprodukter från oss får du inte bara ett koncept som är väl beprövat med god effekt och hållbarhet. Det finns även pengar att spara in då mappningen går snabbare. En mappning blir aldrig bättre än vad bilens komponenter levererar.

Nedan uppskattade tidsåtgång är för en normalmappning, vilket omfattar:

  • Justering av bränsleblandning, samtliga laster.
  • Justering tändläge, samtliga laster.
  • Kontroll, ev kalibrering av givarvärden.
  • Grundställning tändläge.
  • Justering mappning laddtryck.
  • Tips och råd inför eventuell vidare trimning.

Priser eftermarknadsstyrsystem

Generellt kan man räkna med att en halvdag räcker för bilar som tidigare varit uppstartade och mappade. För bilar som ej mappats tidigare samt för bilar med oinkörda motorer krävs en heldag, vilket även ger oss utrymme för en viss inkörning innan höglastmappning. Om den bokade tiden inte räcker till tillämpar vi timdebitering på efterföljande tid. Vid bokning av enskilda timmar (endast i mån av tid) debiteras en startkostnad efterföljt av timdebitering.

Halvdag (4 h) 6 195 kr
Halvdag (8 h) 9 600 kr
Timdebitering 1 200 kr
Startkostnad 1 395 kr

Priser originalstyrsystem

När vi mappar originalstyrsystem utgår vi från en av våra grundprogramvaror, vilket är en programvara som vi har utvecklat för din bilmodell med samma eller liknande uppgraderingar som din bil har. I grundprogramvaran ingår montering och slitage av justerutrustning, startkostnad samt vissa specifika anpassningar till just din bil. Själva mappningsarbetet debiteras löpande per timme. Normalt tar detta arbete tre till fem timmar. Mer avancerade styrsystem och mer avancerade mappningar tar givetvis längre tid. Vid eventuella efterföljande mappningar på samma bil (om du bygger om något och ommappning krävs) debiteras endast startkostnad följt av timdebitering.

Grundprogramvara, inklusive startkostnad

                                                                 Priser från

Sugmotor 3 200 kr*
Turbomotor 5 200 kr*
Timdebitering 1 200 kr
Startkostnad 1 395 kr

 

* Grundprogramvaran kostar som vårt chiptrim för just din bil, se vår webbkatalog för exakt pris.

PS. Våra grundprogramvaror kan ofta användas som uppstartsprogram, så att du i lugn och ro kan köra in din nybyggda motor/bil innan du kommer till oss för mappning.