Inför ditt besök

Innan du lämnar in bilen till oss för mappning finns det lite saker som är bra att förbereda. Försök att pricka av så många punkter som möjligt så spar det oss tid som vi istället kan lägga på själva mappningen av din bil. Om det finns punkter på listan som du inte har möjlighet eller du saknar utrustning för att utföra hjälper vi givetvis dig med dem. För att mappningen skall gå så snabbt och smidigt som möjligt är det bra om du meddelar oss om dessa innan din bokade tid.

Checklista:

  • Bilen skall vara försäkrad och i trafiksäkert skick avseende bromsar, stötdämpare, däck, väghållning, belysning i princip alla våra mappningar körs i något skeende på allmän väg.
  • Se till att det finns rikligt med bränsle i tanken. Om det finns risk för att bränslepumpen skall bytas bör inte tanken vara helt fylld, se då till att det finns extra bränsle i dunk, likaså om bilen skall mappas med olika bränslen (tex 98 och E85).
  • Åtgärda alla fel och problem på din bil som du vet om innan du lämnar in den till oss, det som är ett litet problem vid låga effekter blir givetvis ett större problem vid högre effekter. Vill du ha hjälp med vissa fel på din bil är det bara att meddela oss i samband med bokningen så åtgärdar vi det före din mappning.
  • Ett friskt och fulladdat batteri är en förutsättning för att kunna arbeta effektivt med din bil, i många moment under en mappning står man med endast tändningen tillslagen och strulande batteri och släpande av batteriladdare tar tid som bättre används till själva mappningen.
  • Det är bra om det finns bra anslutningsmöjligheter för Lambdasond (M18X1,5mm), bränsletryck (slang, AN-koppling, banjoanslutning eller liknande), avgastemp om det behövs ( vi använder 2 och 6mm sond). Anslutningar finns att köpa från oss.
  • Om mappning sker vintertid krävs friska vinterdäck med bra mönsterdjup, Om däcken har dubb och bilen skall köras på rullande landsväg krävs även däck utan dubb (dina sommardäck blir utmärkt). Se till att du har rätt frysskydd i kylvätskan då bilen kan stå utomhus för att kunna justera kallstartsgenskaper.
  • Och viktigast av allt, se till att motorolja, differential och växellådsolja är av rätt kvalitet och rätt mängd, kylsystemet skall vara påfyllt och luftat samt att inga läckage av ovan vätskor förekommer.

Turbo Center ersätter inga skador uppkomna i samband med mappning som inte orsakats av försummelse från vår sida. Tillsamans med kunden sätter vi upp riktlinjer för målet av mappningen, som kan vara ett visst effektmål, max tillåtet laddtryck eller annat. Givetvis bistår vi med alla våra erfarenheter och kunskaper genom hela din mappning för att minimera risken för skador och haveri på din bil/motor.