Inför ditt besök

För att vi ska kunna effektmäta din bil på ett effektivt och säkert sätt i vår rullande landsväg finns det några grundläggande krav som måste uppfyllas.

Bilar med effekter upp till 500 hk

  • Fräscha däck. Om bilen bromsas vintertid måste bilen vara utrustad med däck utan dubb (sommardäcken i bakluckan fungerar också bra).
  • Bränsle i tanken, det går åt mer bränsle än vad du tror.
  • Inga läckage från motor, låda, kyl eller bränslesystem får förekomma. Eventuell städning i samband med läckage debiteras extra.

Bilar med mer än 500 hk

  • Fräscha däck av god kvalitet (ej regummerade), gärna högfartsklassade. Friktionsdäck, tävlingsdäck och dragradialdäck fungerar bra, dock ej dragracedäck/slicks.
  • Kontrollera cambervinkeln och toe in/out på drivhjulen så kontaktytan mellan rullande landsvägen och däcket blir största möjliga.
  • Bränsle i tanken. Det går åt mer bränsle än vad du tror.
  • Inga läckage från motor, låda, kyl eller bränslesystem får förekomma. Eventuell städning i samband med läckage debiteras extra.

Önskar du extra mätdata är det en fördel om du förbereder med urtag för dessa.

Turbo Center ersätter inga skador uppkomna i samband med effektmätning i vår rullande landsväg som inte orsakats av försummelse från vår sida. Se därför till att bilen är i gott skick samt kontrollera nivåer av oljor och kylvätska.