Effektsiffror är i många fall intressanta för att mäta effektförändringen av en optimering eller ombyggnation. En annan anledning kan vara ren nyfikenhet på hur många hästar som ryms under just din motorhuv. Oavsett anledning erbjuder vi professionell effektmätning i vår egenutvecklade rullande landsväg.

Med hjälp av vår rullande landsväg utfärdar vi också det intyg som Svensk Bilprovning kräver för att styrka motoreffekten vid inregistrering av exempelvis ombyggda fordon.

Mätmetoder

För att få så korrekta siffror som möjligt använder vi oss av både statisk och dynamisk mätmetod.

Statisk effektmätning

Statisk mätning innebär att man kan mäta utvecklat moment som motorn överför till rullande landsvägen vid ett fast motorvarvtal, oavsett vilken effekt bilen utvecklar.

Dynamisk effektmätning

Dynamisk mätning, även kallat svep, innebär att vi låter motorn arbeta från ett lågt till ett högt motorvarvtal. Motorn får då accelerera varvtalsmässigt mot rullande landsvägens rullar, utan att någon yttre broms är applicerad. Effektmätningen görs endast mot rullarnas vikt och tröghetsmoment. Denna mätmetod ger bäst förutsättning att simulera körning på vanlig väg. Då vikt och tröghetsmoment alltid är lika får vi en extremt hög mätnoggrannhet och repeterbarhet i vår rullande landsväg, vilket är viktigt för korrekta effektuppgifter.

Vår möjlighet att använda båda dessa mätmetoder gör att vi kan verifiera statisk mot dynamisk metod, vilket behövs för att kvalitétssäkra effektmätningen.

Din bil hos oss

Din bil behandlas som en unik individ och mätdatan sparas i vår databas. Detta för att vi enkelt ska kunna få fram gamla mätningar men också för att få samma inställningar för vår rullande landsväg vid eventuella framtida mätningar.

Lokal och utrustning

Testlokalen är välventilerad, vilket är mycket viktigt för att ha jämn luftkvalitet och temperatur. Våra kraftiga kylfläktar ser till att din bil får ordentligt med viktig kylning under effektmätningen.

Vi loggar alltid rullande landsvägens rullvarvtal mot motorvarvtalet för att se om bilens däck slirar mot rullarna, vilket har stor betydelse för att få korrekta mätvärden. För att uppnå högsta precision och repeterbarhet i vår chassidynomometer kalibreras och kontrolleras den med täta intervaller.

Precision

Vi tar effektmätning på största allvar. Meningen med att mäta din bil är att du skall få mätdata som du kan lita på. Vi jobbar hela tiden med att kvalitétssäkra vår utrustning eftersom korrekta mätdata är helt avgörande.

Vid effektmätning ingår:

  •  Varmkörning av bil.
  • Statisk mätning (bromsning mot fasta varvtal).
  • Dynamisk körning (bromsning i svep).
  • Bromscertifikat med uppgifter om hk, vridmoment och varvtal.


På vår rullande landsväg erbjuder vi:

  • Effektmätning (bromsning).
  • Justering och optimeringsarbeten.
  • Mätning av extra data, exempelvis lufttemperatur, tryck, tryckfall eller lambdavärde.