Utveckling av chiptrim

Mitt namn är Claus Aichberger och jag är en av ägarna och grundarna av Turbo Center. Det är även jag som ansvarar för all programvaruutveckling på företaget. På den här sidan berättar jag om hur vi kom in på spåret programvaruutveckling för ökad prestanda i motorförsedda fordon och hur arbetet går till i branschen generellt.

 

Hur det började

Någon gång i början av 90-talet blev efterfrågan på trimning av bilar med mer avancerade styrsystem allt vanligare. Vi insåg att för att kunna trimma bilar i fortsättningen var det en förutsättning att kunna utföra ändringar i motorns styrsystem. Då fanns inga utbildningar för detta och kunskaperna fanns endast på biltillverkarnas utvecklingsavdelningar.

Det blev många sena nätter med självstudier och otaliga försök och uppbrutna styrdon. 1994 inhandlade vi vår första professionella programmeringsutrustning från tyska utvecklingsföretaget CSW, en avancerad realtidsemulator med trace-funktion, vilket var den första som såldes till Sverige. Nu blev det riktigt roligt och vi kunde som första företag i Sverige erbjuda tjänster som individuell mappning (framtagning av unik programvara för ombyggda/trimmade bilar) och chiptrimning. Succén var ett faktum och vi fick fort många nöjda kunder. Företag började höra av sig och var intresserade av våra programvaror för chiptrimning. Vi byggde upp ett stort återförsäljarnät i Sverige och grunden för vårt företags inriktning var lagd.

 

Idag

En av våra huvudinriktningar är fortfarande att få bilar att gå fortare. Den största delen består av utveckling av programvaror och installation av chiptrim. Idag har vi slutat sälja våra chiptrim via återförsäljare eftersom dagens bilar med mer komplexa styrsystem ställer betydligt högre krav på såväl programvaran som installatören. Få återförsäljare motsvarar våra höga krav på hur en professionell chiptrimning av dessa moderna bilar skall utföras. En positiv effekt av detta är att vi får en god och nära relation till våra kunder. Det gör också att vi får värdefull feedback från våra kunder.

 

Branschen generellt

Det är med en tår i ögat som jag ser att vår bransch smutsas ner av mer eller mindre oseriösa aktörer som gömmer sig bakom flashiga hemsidor med löften om guld och gröna skogar. Strävan efter att leverera den bästa produkten tycks föregås av vem som lovar mest på internet. Många företag köper sig sina kunskaper genom att handla sina programvaror från utländska och svenska företag som livnär sig på att sälja så många programvaror som möjligt till lägsta pris, med minsta möjliga insats.

 

Chiptrims-lotteri

Flera aktörer kopierar seriösa företags programvaror, vilket med lite tur innebär att du faktiskt får en bra programvara avsedd för just din bil. Vi har valt att kalla det för chiptrims-lotteri. Endast en handfull företag i Sverige bedriver i vår mening en seriös verksamhet med egen utveckling av programvaror för chiptrim. Tillsammans med dessa företag försöker vi hålla branschens anseende på den höga nivå som den borde ligga på.